Harasymowicz u Nikifora-wystawa

Od 17 października 2015 do 15 lutego 2016 w krynickim Muzeum Nikifora będzie można obejrzeć wystawę „Harasymowicz u Nikifora”.

Tak o obu artystach mówi kurator wystawy – Zbigniew Wolanin:

„Jerzy Harasymowicz i Nikifor to dwaj najwybitniejsi artyści, dla których fascynacja Łemkowszczyzną stała się źródłem twórczego natchnienia.

Nikifor / ok. 1895 – 1968/ był Łemkiem z Krynicy, Łemkowszczyzna była jego „małą ojczyzną”, poza którą żyć nie potrafił i której piękno utrwalał na swoich obrazach przez całe życie, tak jak nie uczynił nigdy nikt inny.

Jerzy Harasymowicz / 1933 – 1999/ pochodził z nizin, po wojennej, rodzinnej tułaczce po kresach dawnej Rzeczpospolitej osiadł ostatecznie w Krakowie, gdzie spędził większość życia. Poeta, związany już w czasach szkolnych z Muszyną, w dojrzałym okresie życia powracał często na Łemkowszczyznę, do swojej mitycznej „Krainy Łagodności”. I dzisiaj, poprzez swoją ponadczasową poezję, tak bliską sercom kolejnych generacji ludzi zafascynowanych górami i Łemkowszczyzną, jest tam stale obecny.

Jerzy Harasymowicz znał osobiście Nikifora i ogromnie cenił jego twórczość, poświęcił malarzowi kilka pięknych wierszy. Krytycy literaccy  niejednokrotnie wskazują na analogie w sposobie postrzegania świata przez obydwóch artystów, np. „ Jerzy Harasymowicz buduje własny świat – nieco naiwny, widziany oczami dziecka, w przymierzu z malarstwem (…)”, / Ludwik Flaszen/.  

Wystawa w Muzeum Nikifora to pierwsze tak bliskie, artystyczne spotkanie Mistrza z Krynicy , jak nazywano Nikifora, z Wieszczem Muszyny /tak  J. Harasymowicza nazwał prof. Kazimierz Wyka/”

Harasymowicz u Nikifora-wystawa